top of page

"ארגון בוגרי עמותת המסלול – "המסלוליסטים

ארגון הבוגרים של עמותת המסלול שם לעצמו למטרה לפתח ולהעצים את בוגרי העמותה לקהילה אזרחית מובילה, תורמת ובונה בחברה הישראלית. ארגון הבוגרים הוקם בשנת 2014 במטרה לשמר את האיכויות האנושיות המיוחדות של בוגרי העמותה ולהמשיך לפעול למענם ולמען החברה הישראלית.

בוגרי המסלול  רצים

חזון ארגון הבוגרים

יצירת קהילה איתנה המבוססת על ערכי העמותה ופועלת להטיב עם חבריה
תוך שמירה על "מדורת השבט"

מטרות הארגון 

1. להוות ארגון גג עבור בוגרי/ות עמותת המסלול


2. לשמר ו"ללמד" את מורשת, דרך ורוח עמותת המסלול למען הדורות הבאים מתוך אמונה ביכולות האנושיות של חבריה ובמטרה לשמור ולחזר את יחסי הרעות המאפיינים את העמותה


3. לחזק את הקשר בין המחזורים השונים ולסייע כ"מסלוליסט" אחד לרעהו 

4. חיזור הקשר בין מערך הבוגרים לפעילות העמותה כיום. במיקוד על הגברת המוטיבציה לשירות קרבי בקרב בני נוער 

5. לסייע ככל הניתן לבוגרי העמותה לעשות את המעבר מהצבא ל"אזרחות" בצורה מיטבית לרבות סיוע בלימודים, קידום בעסקים וקריירה.

קהילת המסלול 

bottom of page