top of page
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

הרוח אותה המסלול מבקש להטמיע בחניכיו

אנו מייחלים ליום שבו יבוא שלום, עד שיבוא היום המיוחל אנו נדרשים לעמוד על המשמר ולפעול למען שמירתה והגנתה של מדינת ישראל


כללי

חוד החנית של ההכנות לצה"ל, הוקמה על ידי לוחמים וקצינים מהיחידות המובחרות ביותר בצבא, בעלי ניסיון מבצעי פיקודי וחינוכי ללא דופי, ערכיים מהרמה הגבוהה ביותר מתוך הבנה שישנו צורך אמיתי בקרב בני ובנות הנוער לקחת חלק בתוכנית משמעותית תוך הקנייה של כלים אמיתיים בהיבטים נפשיים חינוכיים ופיזיים להתמודדות עם ההכנה לשירות משמעותי בצבא. חניכי המסלול מתחייבים לעמוד ברוח המסלול תוך שמירה על ערכי היסוד.


הגדרה ומקורות

"רוח המסלול" היא תעודת הזהות הערכית של המסלול אשר ראוי שתעמוד ביסוד הפעולות של כל חניך וחניכה במסגרת פעילות המסלול כחניך וכבוגר

רוח המסלול וכללי הפעולה הנגזרים ממנו הם הקוד האתי של המסלול אשר ישמש את חניכי המסלול בעיצוב אישיותם ודפוסי התנהגותם. על פי רוח המסלול יפעלו, יבקרו ויחנכו את עצמם ואת זולתם.

"רוח המסלול" מבוסס על ארבע מקורות:


1. מסורת צה"ל ומורשת הלחימה שלו כצבא ההגנה לישראל.

2. מסורת מדינת ישראל על עקרונותיה הדמוקרטיים, חוקיה ומוסדותיה

3. תורת האימון הגופני וחוק הספורט

4. עקרונות החינוך הבלתי פורמלי


ערכי היסוד

הגנת המדינה אזרחיה ותושביה- מטרת העל של המסלול היא להכין בני ובנות נוער לשירות צבאי מוביל איכותי ומשמעותי על מנת להגן על מדינת ישראל.


אהבת הארץ –בייסוד ההשתתפות בפעילות המסלול עומד ערך אהבת הארץ, האחריות והזיקה למורשת ולמחויבות שלנו כלפי מדינת ישראל.

כבוד האדם- מדריכי וחניכי המסלול מחויבים לשמור על כבוד האדם. כל אדם ללא קשר לדת, מוצא, מין, מעמד.

רעות- החניך יפעל מתוך אחווה ומסירות לחבריו לקבוצה ויחלץ תמיד לעזרתם כשהם זקוקים לו או תלויים בו, חרף כל סכנה ואתגר.

שליחות- החניך יראה בהשתתפותו במסלול כשליחות, יהיה נכון לתרום כל שביכולתו, לשיפור הקבוצה, הרחבתה, ומצוינותה. זאת בהיותו חניך של המסלול הפועל במסגרת הערכים והחינוך שניתנו לו בהתאם לקוד האתי של המסלול.אחריות- החניך יראה את עצמו שותף פעיל ב-המסלול הדרך שלך לשירות משמעותי ויפעל תוך גילוי מתמיד של מעורבות, יוזמה ושקידה. בשיקול דעת ובהגיון ברא.

מקצועיות- החניך ישאף לרכוש את הידע המקצועי ואת המיומנויות הנדרשים לביצוע תפקידו בקבוצה, ויפעל לבצע אותם תוך חתירה לשיפור מתמיד של ההישגים האישיים והקבוצתיים


דבקות במשימה וחתירה לניצחון- החניך יתאמן ויפעל באומץ לב נוכח כל האילוצים והאתגרים והמכשולים בפניו וייבדק במשימתו בנחישות ובתבונה.

משמעת- החניך יפעל כמיטב יכולתו לביצוע מלא ומוצלח של הנדרש ממנו על פי דרישות מדריכי המסלול ורוח המסלול תוך דרישה עצמית לבגרות, סבלנות והקשבה. החניך יקפיד לבצע פעולות חוקיות בלבד.

אמינות- החניך יציג את הדברים כהווייתם, בשלמות ובדייקנות, בתכנון, בביצוע ובדיווח, ויפעל כך שחברי הקבוצה יוכלו לסמוך עליו בביצוע המשימות


דוגמא אישית- החניך ינהג על פי הנדרש ממנו ויקיים את מה שהוא דורש מחברו. מתוך הכרה ביכולתו ובאחריותו במסגרת פעילות המסלול ומחוצה לה. להוות דוגמא ראויה.
בטיחות- החניך ישמור על שלמות גופו ובטחונו לאורך כל פעילות המסלול וכן יקפיד על שמירת בריאותם של חברי הקבוצה במהלך הפעילות ומחוצה לה תוך גילוי אחריות ורצינות.30 צפיות0 תגובות

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page