• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

מבדקי מים - הכנה לגיבוש שייטת ויום בריכה 669

ישנם מסלולי הכשרה בצה"ל הדורשים מבדקים ספציפיים כיון שהתחום בו הייעוד המבצעי של היחידה נוגע הוא יכולת שניתן לפתח אותה אך אין זמן לבנות אותה מאפס, ליכולת זה ישנם גם ערכים נלווים עליהם נדבר כאן.הדוגמאות המובהקות ביותר הן היחידות שייטת 13 ויחידת החילוץ של חיל האויר 669. שתי יחידות אלה כוללות בלב העשייה פעילות ימית הדורשת יכולות תפקוד במים וטכניקת שחייה.


בשייטת 13 הדבר בא לידי ביטוי בלב ליבה המבצעי של היחידה, אצל 669 מדובר במתאר, אחד מיני רבים בו חייבים הלוחמים לשלוט. במסלול היה לנו קל מאוד להחליט על הכנה ממוקדת למבדקי מים שכן אנחנו מגיעים מהיחידות 669 ושייטת 13, יתרון זה גם מביא לנו את הידע הכי עדכני ומהימן. מבחינתנו ביצוע מבדק מים לחניך המעוניין להגיע לאחת משתי היחידות, הולך לצד הכנת סימולציית גיבושים וכן הכנה לסימולציית יום סיירות. זה הוא כלי שהחניך חייב לשלוט בו לפני ההליכה למיון. יתרה מכך, במידה והלכת לגיבוש אחוד, ככל הנראה ובמידה ואותרת ליום בריכה 669, לא יהיה לך מספיק זמן כדי לתרגל מבדק מים עד יום המבחן עצמו. במסלול אנו עורכים בשני מועדים בשנה מבדקי מים. מועד אחד המתקיים במהלך חודש אוקטובר המיועד לגיבוש נובמבר ומועד נוסף המתקיים בתחילת חודש מרץ המיועד לגיבושים המתקיימים מאוחר יותר במהלך החודש. המבדקים מתקיימים בוינגייט ובבריכות נוספות ברחבי הארץ, המבדקים אינם המוניים כדי לאפשר בקרה ומשוב אישי לכל אחד ואחד שמגיע להבחן ולהתאמן. מבדקי המים מכילים את כל התרגילים הקיימים בגיבוש שייטת 13 ויום בריכה 669.אנו נותנים מענה גם לתרגילים כגון פירוק והרכבת מאג מתחת למים באמצעות תרגילים חלופיים הדורשים קור רוח והפעלת יכולת טכנית מתחת למים. מבדקי המים מועברים על ידי מדריכי המסלול בוגרי היחידות הרלוונטיות, לרוב גם נוכחים בוגרי המסלול אשר משרתים כלוחמים בשייטת 13 כבקרים ומנהלים שיחות מרתקות בסיום עם המשתתפים. התרגילים במבדקי המים של המסלול מביאים לידי ביטוי תפקוד תחת לחץ, ביטחון מים, איתנות מים, סיבולת לב ריאה על ותת מימית, יכולת טכנית על ותת מימית, טכניקת שחייה וציפה ועוד.במהלך המבדקים מתרגלים החניכים פירוק והרכבת M16ואף עוברים שיחות משוב אישיות בסיום הפעילות על ידי מדריכי המבדק. אז אם החלום שלך הוא לשלוט בכל הכישורים והיכולות הדרושים כדי להיות מועמד ראוי ליחידות העילית של המים מקומך איתנו!66 צפיות

פוסטים קשורים

הצג הכול