top of page
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

גיבוש נחל - יח''טיות


גיבוש נחל- יח''טיות

גיבוש נחל- יח''טיות


לאחר הגעה לבסיס הטירונות של החטיבה, בתקופת טרום טירונות, בדרך כלל בשבוע השני מהגיוס, מתקיים הגיבוש ליח”טיות. כל חייל שנמצא כשיר לשרות בקרבי והתקבל לחטיבה, רשאי לצאת לגיבוש.

היום הראשון

מגיעים לשטח שבו ייערך הגיבוש ומקבלים את הציוד האישי: אפוד בכוננות מלאה, שתי מימיות, כובע, שק שינה, את חפירה, שני זוגות מדים וברכיות. לאחר מכן, מתחלקים לצוותים של 20 איש, מקבלים את צוות המפקדים ויוצאים לשטח.

מתחילים את החלק הפיזי של הגיבוש בסשן ארוך של ספרינטים וזחילות על אדמה קשה עם אבנים גדולות עם סדרי הגעה.

לאחר מכן, מתחלקים לצוותים חדשים ויוצאים למסע אלונקות של 4 ק”מ בקצב בינוני.

בתום המסע חוזרים לשטח לעשות מקצים של זחילות והקפות של דיונה עם שקי חול.

בהמשך היום יהיו מספר משימות קבוצתיות כגון: להעביר את הצוות במסלול מכשולים, לצייר מפה של מדינת ישראל על החול, לצייר מפה של שטח הגיבוש וכדומה.

בתום המשימות, הולכים לישון. יש לציין, כי ייתכן והזמנים יתחלפו, כך שהשינה תהיה בצהריים והפעילות תהיה בשאר היום.

היום השני

קמים בבוקר ויוצאים למסע אלונקות (6 ק”מ).

בתום המסע הולכים לשטח לבצע מקצים של ספרינטים בסדרי הגעה ותרגיל ואלונקה סוציומטרית.

לאחר מכן תתבצע משימה של חפירת בור אישי וקבוצתי במקביל. בתום הזמן, יעשו המפקדים סבב בין הבורות ויתחקרו את המתגבשים (איזה ציון היית נותן לחבר שלך, איך היית משפר אותו, כמה השקעת בבור האישי שלך וכמה בבור הקבוצתי).

בתום הסבב יתקיים דיון קבוצתי: יש שואה גרעינית וצריך להחליט מי ישרוד: ילד בן 5, ילדה בת 5, רופא, אישה בהריון, חקלאי, מומחה להישרדות, אסטרונאוט ופיזיקאי.

כל אחד מחבריי הקבוצה יצטרך לתת תשובה ולנמק מדוע כך החליט.

בתום הדיון תהיה משימה אישית: "מתלה שזיפים" – צריך להישאר תלוי על המתח כמה שיותר זמן. מבצעים שני סבבים כאלה. לאחר מכן, יתבצע תרגיל של פירוק והרכבה של מאג, ותרגיל נוסף של בניית מגדל גבוה ככל האפשר מאבנים.

בתום המשימות יוצאים לעוד סשן קשה של זחילות, בסדרי הגעה.

לאחר מכן, יוצאים למסע של 4 ק”מ עם אלונקות פתוחות, שמסיים את החלק הפיזי של הגיבוש.

בתום המסע, כל אחד צריך לתת הרצאה קצרה על נושא לבחירתו (5 דקות).

היום השלישי

היום השלישי מתחיל בהגעה לשטח הפיסי של הגיבוש וביצוע התרגילים המוכרים.

ספרינטים בדיונות וחזרה לסדרי הגעה.

זחילות למרחקים ולסדרי הגעה.

תרגיל אלונקה סוציומטרית.

לאחר הפסקת ארוחת הצהריים יתבצעו תרגילים אישיים וקבוצתיים.

משימת זיכרון אישית

מציאת פיתרון לבעיה שיעלה המגבש בדומה לבעיה שנתן ביום השני.

בניית עמדת הסוואה.

בסוף היום השלישי יתבצעו עוד מספרי תרגילי ספרינטים, זחילות ומתלה שזיפים לפני השינה.

היום הרביעי

לאחר זמן שינה קצר יוקפץ הגיבוש למסע שיחתום את החלק הפיסי של הגיבוש.

לאחר שעה של הליכה עם אלונקות כבדות ייגמר המסע ואיתו גם הגיבוש.

לאחר מכן יבוא מילוי שאלון סוציומטרי והמתנה לתשובות.

201 צפיותתגובה 1

פוסטים קשורים

הצג הכול
bottom of page