top of page
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

יחידת יהל"מ

סיכת כנפי הלוחם:

יהל"מ

סיכת יהל"מ נועדה לסמל את יחידת ההנדסה המיוחדת אחרי איחוד "סיירת יעל" והיחס"פ והקמת פלגות מיוחדות חדשות. גודל הסיכה הוא 7 ס"מ (מהגדולות בצה"ל).

בסיכה סמליות רבה:

הכנפיים מסמלות את כנפי עוף החול המתחדשות מן האש; הצבע האדום מסמל את הבעירה שבמקצוע החבלה; הצבע הכסוף זהה לצבע הכומתה החרב מסמלת את הלוחם הצריח מסמל את חיל ההנדסה היהלום במרכז מסמל את היחידה.


פרופיל נדרש : 82-97


קב"א מינימלי:52


דפ"ר מינימלי:50


איך מגיעים ליחידת יהל"מ :

ביחידת יהל"ם מתבצע באיתור קדם צבאי על פי מודל הסיירות. בנוסף, לאחר הגיוס לחיל ההנדסה מתקיים מיון פיזי ליחידה, שלאחריו המתאימים ביותר ישתבצו ביחידת יהל"מ.


ייעוד היחידה:

יחידת הנדסה למשימות מיוחדות )בראשי תיבות: יהל"ם, נהגה: יהלום( היא יחידת עילית בצה"ל ומשתייכת לחיל ההנדסה הקרבית. היחידה היא הסמכות ההנדסית הגבוהה ביותר בצה"ל ובעלת יכולות מיוחדות רבות שכוללות בין השאר פריצה חמה וקרה, חבלה התקפית, חבלה וסילוק פצצות, קומנדו הנדסי ,לוחמת מנהרות ולוחמת אב״כ. היחידה מוכשרת גם כיחידת קומנדו מובחרת אף על פי שאינה שייכת לחיל הרגלים. היחידה פועלת הן בצורה עצמאית והן לצד יחידות מיוחדות אחרות. רוב פעולותיה של היחידה שקטות ומסווגות ובשנים האחרונות גברה בצה"ל ההכרה בחשיבותה וביכולותיה של היחידה, ונפח הפעילות שלה גדל באופן ניכר והפך לאחד מהגדולים בצה"ל. כתוצאה מכך הוחלט על הגדלה משמעותית של היחידה והפיכתה לאגד הנדסי. תפקידיה של היחידה מגוונים, ומסווגים ברובם, וכוללים ביצוע משימות הנדסה מיוחדות, הריסות מדויקות, פיצוץ מבנים, חבלה בתשתיות האויב, טיפול בחומרי נפץ, זיכוי חפצים חשודים במלכוד, הכנת מטענים ופצצות, נטרול מטעני חבלה של האויב, סילוק פצצות, פינוי שדות מוקשים, הנדסה ופריצה בים וביבשה, לוחמת מנהרות, איתור והשמדה של סליקים ומנהרות הברחה וטרור. היחידה מפתחת אמצעים ושיטות בתחום ההנדסה ומכשירה לוחמים ביחידה, בחיל ההנדסה ובצה"ל בתחומים הרלוונטיים. מכילה ארבע פלוגות בעלות יעדים שונים בהן יכול להשתבץ הלוחם: סמור - פלוגת ה"סליקים" והמנהרות. סילוק פצצות )ס"פ( - פלוגה המתמחה בנטרול מטענים ועבודה עם פצצות. יעל - עוסקת במשימות הנדסה מיוחדות, קומנדו, מודיעין הנדסי, חבלה וחומרי נפץ. מדרון מושלג - פלוגה המתמחה בפריצה למבנים באמצעים הנדסיים שונים.


מבנה ותפקידים

יחידת יהל"ם כפופה לחיל ההנדסה הקרבית / מקה"נר )מפקדת קצין הנדסה ראשי( ומחולקת ל-5 פלגות מבצעיות ו-4 פלגות בניין כוח. על היחידה מפקד קצין בדרגת אלוף-משנה. במשך 20 שנה מפקד היחידה היה על תקן סגן-אלוף אך בינואר 2015, בעקבות הגדלת היחידה, הוחלט שמפקדה יהיה על תקן אלוף-משנה.ב-17 באוגוסט 2015 מונה אלוף-משנה ירון בית-און למפקד היחידה, והפך לאל"ם הראשון שמפקד על יהל"ם. כיום גם לוחמים ביחידה מפלגות שונות, שיצאו לקורס קצינים וסיימו שלב זה בהצלחה, משתבצים כמפקדי מחלקות )מ''מ( בפלוגות הרובאיות בגדודים של חה''ן.


הפלגות המבצעיות הן:

  • סיירת יעל

  • ס"פ )נקראה בעבר "יחס"פ" עת הייתה יחידה עצמאית כדוגמת סיירת יעל(

  • ספיר )סילוק פצצות אוויר(

  • סמו"ר )"סליקים ומנהרות"(

  • מדרון מושלג - מתמחה בפריצה קרה וחמה למבנים.

  • סייפן - פלגת אב"ך


יהל"מ


הפלגות העוסקות בבניין הכוח הן:

פלגת התו"פ - תורה ופיתוח האחראית על רכש אמצעי לחימה, גיבוש תורת הלחימה הייחודית למקצועות היחידה ומתן פתרונות טכנולוגיים מבצעיים לפלגות הלוחמות.


בית הספר יהל"ם כולל בתוכו 3 פלוגות הכשרות, פלוגת הדרכה ופלוגת מפקדה.

ב-2018 הוחלט לארגן את הפלגת המבצעיות תחת שתי פלגות-על, פלגה ס'1 המאגדת את סיירת יע"ל ופלוגות סמו"ר, ופלגה ס'2 המאגדת את פלוגות הס"פ, מדרון מושלג וסייפן. כיחידת ההנדסה הנבחרת של צה"ל, תפקידיה של יחידת יהל"ם רבים ומגוונים, וחלק רב מהם כולל עבודה עם חומרי נפץ.

סיירת יעל

סיירת יעל היא סיירת הנדסית ואחת מיחידות הקומנדו המסווגות בצה"ל.]32[ פעולותיה המיוחדות בדרך כלל אינן נחשפות לציבור וגם המעטות שנחשפו לא יוחסו ליחידה, אלא ל"כוחות הנדסה מיוחדים". היחידה הייתה פעילה ביותר בלבנון בשנות ה-80 וה-90 של המאה ה-20 ועסקה בפעולות מסווגות כנגד חזבאללה, בהם הנחת מטענים וכן איסוף מודיעין הנדסי.]2[ היחידה פועלת באופן אינטנסיבי ומספר רב של פעולות פיצוץ והריסת מבנים מיוחסות לה )כגון פיצוץ מבנים במוקטעה של רמאללה וחברון והריסת גשרים בבית חאנון(. מבצעי המודיעין של היחידה אינם נחשפים בשל אופיים "השקט" ובשל רמות הסיווג והמידור הגבוהות הנלוות אליהם. הסיירת עובדת ביחד עם יחידות מיוחדת כמו סיירת מטכ"ל ושייטת 13 בפעולות רגישות וסודיות.

ייעודי סיירת יעל:

סיור ומודיעין הנדסי. קומנדו הנדסי. מבצעי חבלה חשאיים בעורף האויב )השמדת מטרות אויב ללא השארת עקבות(. ביצוע פשיטות חבלה. שתילת חומרי נפץ שמטרתם לגרום נזק ממוקד ויעיל. השמדת תשתיות אויב והריסת מבנים באמצעות חומרי נפץ. פינוי שדות מוקשים מורכבים בצורה חשאית. צליחת מכשולי מים צרים, כולל העברה חשאית של כוחות. באוגוסט 2004 היה הגיוס האחרון שבו היה גיבוש ישיר ל"יעל" טרם שהגיבוש נהיה אחוד.

ס"פ - סילוק פצצות

פלגת הס"פ (פירוש השם: "סילוק פצצות"), שנקראה בעבר יחס"פ "היחידה לסילוק פצצות", היא היחידה המובחרת של חיל ההנדסה וצה"ל בכלל לנטרול והשמדה של מטעני חבלה של האויב, פצצות מתוחכמות, ראשי קרב של רקטות וטילים ולטיפול בתחמושת שלא התפוצצה. בנוסף מתמחים לוחמי ס"פ בתכנון ובניית אמצעי חבלה מתוחכמים אותם מטמינה היחידה וכן כוחות מיוחדים אחרים )צבאיים ואזרחיים(. פלוגת הס"פ מורכבת כיום משתי פלגות: פלגת ס"פ ופלגת ספי"ר )ס"פ אוויר(. למעשה כמעט ואין הבדל בין שתי הפלגות, והן עוברות הכשרה משותפת. ההבדלים היחידים בין שתי הפלגות הם הגזרות השונות בהן מוצבים הלוחמים, וכן העובדה שפלגת ספי"ר נותנת גם מענה לחיל האוויר בכל הקשור לעבודת ס"פ. המקצוע של לוחמי הס"פ הוא סלק )בניגוד לחבלן משטרתי(. למעשה, לוחמי ס"פ הם הכוח החבלני המיוחד של צה"ל והסמכות העליונה בתחום זה. בשל מומחיותם בנטרול ובהכנת חומרי נפץ ואף בהגנה מפני איומי אב"כ הם לא אחת מסופחים ליחידות מיוחדות אחרות כאשר יש חשש ממטענים. לוחמי הס"פ משתמשים במגוון שיטות, שמרביתן מסווגות, לסילוק פצצות: השמדה מרחוק באמצעות בארט M82A1, נטרול באמצעות רובוטי חבלה, פיצוץ מבוקר ולעיתים אף פירוק המטען בעזרת רובוט או באמצעות הידיים. לוחמי הס"פ מתמחים גם בסיוע ליחידות מיוחדות אחרות )כגון סיירת מטכ"ל ושייטת 13( וכן לגופים ביטחוניים אזרחיים בתחום החבלה, חומרי הנפץ וההנדסה הקרבית בלוחמה בשטח בנוי. במסגרת תפקידים אלה, פועלים לוחמי הס"פ בשיתוף פעולה ובצמוד ליחידות האחרות לצורך משימות מסוימות. עקב הצורך לפעול בצמוד לכוחות מיוחדים אחרים ובאירועי השתלטות ולוחמה בטרור )לוט"ר( עוברים לוחמי הס"פ הכשרת לוט"ר ברמה גבוהה )לוט"ר השתלטות ו"קופים"( ואף אחת המחלקות היא עובדת רק בצמוד לכוחות מיוחדים. פעולות מוכרות בהן פעלו לוחמי הס"פ בצמוד לשייטת 13 הן בהשתלטות על האוניות "קארין A" ו"פרנקופ". המכון הלאומי לחקר ופירוק תחמושת גוף זה כפוף לפלגת התו"פ ומטרתו היא לתעד ולחקור את כל סוגי התחמושת בהם ניתן להיתקל, ללמוד את ההרכב והמבנה של התחמושת ולפתח תרגולת כיצד לפרקה בבטחה. המכון מחזיק מאגר מידע נרחב לגבי סוגים רבים של תחמושות, פצצות, מטעני חבלה וחומרי נפץ - לרבות תחמושות מיושנות והיסטוריות.

סמו"ר

סמו"ר (פירוש השם הוא "סליקים ומנהרות"), היא פלגת הקומנדו התת-קרקעי המהווה את מוקד הידע של צה"ל בכל הקשור ללוחמה תת-קרקעית. היא הוקמה על בסיס צוות המנהרות שפעל בדרום רצועת עזה בציר פילדלפי ובאזור רפיח. הצוות, שפעל אז כצוות עצמאי בפלוגת "אבירי הפלדה",


פלוגת הצמ"ה והמנהרות של אוגדת עזה, הוכפף ומוזג עם יחידת יהל"ם על-מנת שיוכל להתמקצע בתחומו, לקבל אימונים והכשרה מסודרים וטובים יותר וכן יהיה בעל גישה לתקציבים ואמצעים טובים יותר. צוות המנהרות היה תחת פיקודו של סרן אביב חקאני )ממייסדי הצוות המחודש ומפתחי תורת הלחימה כנגד מנהרות בצה"ל(, שנהרג באסון הנגמ"שים ב-12 במאי 2004. עד נפילתו, צוות המנהרות בפיקודו של חקאני חשף למעלה מ-90 מנהרות. לאחר מותו הוחלף חקאני על ידי סרן משה טרנטו, שנהרג ב-29 בנובמבר 2004 כתוצאה מקריסת מנהרה אותה סרק מחוץ לרפיח. אחרי שמוזגו עם יחידת יהל"ם הוחלט להרחיב את תפקידם גם לאיתור והשמדת סליקים ומחבואי נשק ואדם ביהודה ושומרון. חלק מייעודה של הפלגה ממשיך להיות איתור, טיפול ופיצוץ של מנהרות להברחת מחבלים בדרום הרצועה ומנהרות תופת שחופרים הפלסטינים בחלקה הצפוני של רצועת עזה. ב-10 בדצמבר 2005, לראשונה מאז ביצוע תוכנית ההתנתקות, נחשפה מנהרה שכזו בצפון רצועת עזה. פלגת סמו"ר עורכת גם מבצעים לחשיפת סליקי אמל"ח, אדם ומנהרות, איום שחשיבותו התגברה לאחר חטיפת החייל גלעד שליט באמצעות מנהרה שנחפרה עד לאזור שבו עמד הטנק בו שהה. פלגת סמו"ר לקחה חלק במבצע שובו אחים ובו חשפה עשרות סליקים, מנהרות וחללי מסתור בחברון. היחידה לקחה חלק מרכזי בהשמדת מנהרות הלחימה של רצועת עזה במהלך מבצע צוק איתן ב-2014. בעקבות המבצע סד"כ היחידה שולש. בדצמבר 2018 עד ינואר 2018 נערך ״מגן צפוני״ - מבצע הנדסי רחב היקף שהביא למיפוי והשמדת 6 מנהרות טרור חודרות של ארגון החיזבאללה משטח לבנון לשטח ישראל. המבצע היווה הסרה מוחלטת של איום המנהרות משטח

לבנון וכלל בתוכו את פעולות כלל הפלגות ביהל״ם ואת פלגת סמו״ר בפרט. היחידה קיבלה צל״ש אלוף פיקוד הצפון על מבצע זה.


הבזק - פלגת הרובוטיקה

הבזק הייתה פלגת הרובוטיקה של יהל"ם. היא עוסקת בפיתוח ותפעול רובוטים צבאיים למגוון מטרות, לרבות חבלה וסילוק פצצות. הפלגה מבוססת על מחלקת הרובוטיקה, שהתרחבה באופן ניכר בעקבות האינתיפאדה השנייה, וגדלה לפלגה על מנת לענות על הדרישות המבצעיות. הפלגה היא למעשה החלוץ בכל הקשור להפעלת רובוטים צבאיים בצה"ל. מלבד צוות פיתוח שאחראי על פיתוח אמצעים לרובוטים ושכלולם קיימים ביחידה מספר צוותים התופסים כוננות בפיקודים השונים ומסתפחים לכוחות אחרים בפעילות מבצעית הדורשת רובוטים. היחידה יועדה גם להפעיל רכבי סיור בלתי מאוישים, בעיקר בפיקוד הדרום. על אף העובדה שפלגת הבזק הייתה פלגה מבצעית, חיילי הפלגה לא הוכרו כלוחמים ביחידה, ולא קיבלו את סיכת הלוחם. הפלגה פורקה ויכולותיה פוצלו בין הפלגות המבצעיות. כיום הפלגה לא קיימת.


סייפן - פלגת האב"ך

ב-2015 החלה הקמת פלוגת אב"ך סדירה ביהל"ם, בשם "סייפן".תפקיד הפלגה הוא לגלות איומים ושימוש בנשק בלתי קונבנציונלי, כגון נשק כימי, למגן את כוחות צה"ל נגדו, לנטרל את האיום ולטהר את השטח שבו פגע.


פלגת הפריצה ופלגת גבעול -

יחידות אלה הן יחידות מסווגות ורק מעט הותר לפרסום עליהן.


פלגת מדרון מושלג -

הפלגה הוקמה כחלק מהפקת הלקחים של ניסיון החילוץ הכושל של נחשון וקסמן. הלוחמים הם פורצים מומחים. הפלגה אחראית בין היתר על פיתוח אמצעי פריצה חמה )עם חומר נפץ( ואמצעי פריצה קרה, פיתוח תורת לחימה ותרגולות פריצה אמינות הנועדות בעיקר ללוחמה בשטח בנוי ואירועי לוחמה בטרור, הכוללים גם מצבים של בני ערובה. הפלגה אחראית על הדרכת יחידות מיוחדות בצה״ל כדוגמת סיירת מטכ״ל, שייטת 13, שלדג, ויחידות מיוחדות של מג״ב בפריצה חמה וקרה ומקיימת אימונים משותפים עם כוחות מיוחדים בצבאות זרים.

פלגת גבעול - פלגת מילואים, אחראית על התמודדות עם איומים לא קונבנציונליים )אב"כ(.


על מסלול ההכשרה – משך כל שלב


יהל"מ

טירונות:

רובאי 05 במהלך 4 חודשים. לאחר מכן אימון מתקדם השלמה לרובאי 06 במשך 4 חודשים. ככלל, מסלול ההכשרה ביחידה נחשב כאחד הקשים בצה"ל ודורש יכולות פיזיות ומנטליות רבות.


הצטרפות אפשרית רק לחיילים שהתגייסו לחיל ההנדסה ועברו את הגיבוש, וכן לנפלי יחידות מובחרות כגון קורס טיס, חובלים וצוללות )כולל נופלי הגיבושים אליהן(, שמתקבלים לאחר ראיון קבלה. במהלך הטירונות הכללית של החיל, נבחרים הטירונים המתאימים ביותר ויוצאים לגיבוש בן 4 ימים הנחשב לקשה במיוחד, שבו רק המתאימים ביותר עוברים הלאה ומתקבלים ליחידה.


בגיבוש נבדקים היכולות הפיזיות, הטכניות והמנטליות של הנבחנים, ורק כמחצית מהמתחילים מסיימים אותו.


אחרי הגיבוש המועמדים המתאימים עוברים לראיון ואחריו מוחלט האם הם מתקבלים ליחידה. כאשר הם מסיימים את הטירונות מקצועם הבסיסי הוא פלס רמה 5, ובמקום להמשיך לאימון מתקדם ותפיסת קו עם הגדודים הם מגיעים ליחידה ומשובצים בשלב א' של פלגת ההכשרות, לצוות אחד או שניים, במהלכו עוברים חודש טירונות יחידה, כאשר שלב א' מסתיים הם מחולקים לצוותי הפלגות לפי מחזוריות )מחזור צוותי ס"פ ויעל, מחזור צוותי ס"פ, מדרון וסמו"ר( עד לסוף המסלול שמתקיים שלוש פעמים בשנה )מרץ, אוגוסט ודצמבר(. על כל צוות מפקד מפק"צ )שהוא קצין לוחם יהל"ם בדרגת סג"ם-סגן( וסמל הצוות )שהוא לוחם יהל"ם בדרגת סמל-רס"ל(. האימונים ביחידה נמשכים כשנה וחודשיים קשים ומפרכים מאוד, וכוללים מלבד הכשרה מקצועית בהנדסה קרבית, חבלה וחומרי נפץ גם הכשרה קרבית גבוהה הכוללת:

אימוני חי"ר בסיסי ומתקדם אימוני קליעה אימוני הישרדות וניווט אימוני קרב מגע אימוני לוחמה בטרור )לוט"ר( אימוני הנדסה קרבית ובפרט חבלה אימוני צניחה אימוני טיפוס, גלישה וחילוץ (טג"ח).


אחרי 10 חודשים של אימונים אחידים לכולם, הכוללים הכשרת חי"ר ברמה גבוהה, ניווט ועוד מספר רב של סדרות וקורסים, החניכים ממוינים לפי כישוריהם ואז מתפצלים להכשרות ייעודיות על-פי המסלול שלהם: סיירת יעל, ס"פ, סמו"ר ומדרון מושלג.


כל פלגה עוברת מסלול נפרד הכולל הכשרה ספציפית המוכוונת אך ורק לה. מסלול ההכשרה ממשיך בקורסים מסוימים והכשרות מתקדמות גם בפלגות הלוחמים. הדרישות ליחידה הן פרופיל 97-82, וכן קריטריונים רבים נוספים ומסווגים. חלק מהלוחמים ביהל"ם, שיצאו לקורס קצינים וסיימו שלב זה בהצלחה, משתבצים כמפקדי מחלקות )מ"מ( בפלוגות הרובאיות בגדודי ההנדסה הקרבית. דבר זה נעשה במגמה להפיץ חלק מהאיכויות, היכולות והכשירויות של יהל"ם בכלל החיל.


אופי השירות כלוחם ביחידה:

השירות כלוחם ביחידה מביא אותך לרמות המקצועיות הגבוהות ביותר שניתן לדרוש מלוחם בצה״ל ובכלל. אפשר לומר שהלוחמים ביחידה הם בעלי כישורי הלוחמה מבין היותר איכותיים בצה״ל ונוסף על כך מצופה מהם לתפעל את האמצעים הייעודיים היקרים ביותר שיש לצה״ל להציע ולכן הרבה פעמים ייראו עצמם כאנשי מקצוע שתפקידם בכוח הלוחם הוא להיות טובים וחכמים יותר מכל הלוחמים שסביבם, ובתוך זה להיות אלו אשר יציעו את דרך החשיבה והפתרונות היצירתיים והמקוריים ביותר לאתגרים שעומדים בפני צה״ל בבט״ש, במלחמה, בתוך גבולות הארץ וגם מחוצה לה.


מה מחפשים לדעתך במקום בו אתה משרת :

בכל פלגה ביהל״ם מחפשים אנשים בעלי אופי שונה , אך ישנם קווים מנחים אשר שותפים לכולם: נחישות ו״נעילות״ על המשימה, מקוריות וחשיבה מחוץ לקופסה, יכולת לתפקד כחלק מתוך צוות אורגני ברמה הגבוהה ביותר ומנגד לתפקד כאדם אחד שבתורו מבצע את התפקיד שלו תוך שהוא מבין שעל כתפיו מונחת כל האחריות להצלחה או לכישלון במשימה. בפשטות, עצמאות ובגרות מוחלטת וכן יכולת להוביל. לכן אין כאן תירוצים ו״טיטוא מתחת לשטיח״- חשובה היכולת להפיק לקחים באופן מיידי וליישם אותם כתהליך שיפור מתמיד ומתחדש. כדי להציל חיים של אחרים ולהגיע להישגים גדולים שדורשים יכולות פיזיות וקוגניטיביות גבוהות על כל לוחם להיות פשוט מאוד הטוב ביותר.


פעילות מבצעית:


יהל"מ

יהל"ם באינתיפאדה השנייה:

בעקבות התפרצות האינתיפאדה השנייה החלה היחידה לפעול באופן אינטנסיבי ביותר בשטחי יהודה ושומרון וברצועת עזה. על פלגות הס"פ מוטלות משימות נטרול מטענים שהציבו מחבלים פלסטינים בצירי תנועה )כגון ציר כיסופים(, בבתים ועל גדר המערכת עם רצועת עזה. לעיתים, לוחמי הס"פ משתמשים בדחפורי די-9 על מנת לפוצץ את המטענים הללו ולפתוח צירי תנועה לטנקים שיהיו בטוחים מאיומים של מטעני גחון ענקיים.


במקביל, פלגת הס"פ של פיקוד הצפון מנקה זירות מטענים שהטמין חזבאללה על גבול ישראל-לבנון. חזבאללה תקף לא אחת את הכוחות העוסקים בנטרול ואף גרם להרוגים. "יעל" מבצעת משימות הריסה מדויקות, בעיקר של מתקני טרור פלסטינים. לוחמי היחידה פוצצו עשרות מעבדות נפץ, בתים של מחבלים ותשתיות טרור אחרות. דווח גם שאנשי היחידה פוצצו את "מגדלי התאומים" בצומת נצרים )2000(, את המוקטעה ברמאללה, את מגדלי א-זהארה )אוקטובר 2003( וכן פוצצו מספר גשרים בבית חאנון על מנת למנוע ממשאיות עמוסות רקטות קסאם להגיע לאתרי השיגור בעיירה )"ליל הגשרים 2003"(. בנוסף לפיצוץ מבנים, סיירת "יעל" גם עצרה מבוקשים רבים.


בשנת 2002 זכתה היחידה לצל"ש אלוף פיקוד המרכז, יצחק איתן, על "מעורבותם של לוחמיה במהלך העימות בשטחים ובפעולות מסוכנות ביותר." בעקבות התגברות בעיית מנהרות ההברחה ברפיח, הקימו בפיקוד הדרום יחידה של חיל ההנדסה שהייתה אחראית על הטיפול בנושא. היחידה, שנקראה "צוות המנהרות" עבדה באופן עצמאי ונחשוני ולמעשה פיתחה את תורת הלחימה בנושא.


במהלך פעילותה נחשפו ונהרסו למעלה מ-90 מנהרות, אך היחידה ספגה גם אבדות קשות שנבעו ממחסור באמצעים )כגון נגמ"שים ממוגנים( והכשרה מסודרת. בעקבות אירועים אלה - העיקרי שבהם הוא אסון הנגמ"שים - הוחלט להכפיף את היחידה ליהל"ם ובשנת 2004 הפך צוות המנהרות ליחידת סמו"ר.


יהל"ם בתוכנית ההתנתקות:

במהלך ביצוע תוכנית ההתנתקות הופקדו יחידות יהל"ם ומהנ"פיה דרום של חיל ההנדסה על הריסת התשתיות הצבאיות ברצועת עזה. כל הציוד הצבאי כבר פונה מהרצועה ויחידות הנדסה אף פירקו את "גשר המור" לגוש קטיף באמצעות עגורנים ומשאיות.


היחידה השמידה בפיצוצים מבוקרים את המבנים הבאים: מקלטים וממ"דים ביישובים שפונו ונהרסו,תשתיות צה"ל ברצועה שלא היה טעם לפנות,בסיס התיאום והקישור ליד מעבר ארז. כל אלה נהרסו על ידי היחידה וצוערי קורס קציני הנדסה )"חץ"(.

יהל"ם באיו"ש אחרי ההתנתקות

ביוני 2014 השתתפו לוחמי יהל"ם, בהובלת פלגות סמו"ר )פלגת הסליקים והמנהרות של יהל"ם( וס"פ, במבצע שובו אחים.בשבוע השני של המבצע חשפו לוחמי סמו"ר עשרות מנהרות תת-קרקעיות שחפרו הפלסטינים באזור חברון.

כמו כן חשפו הלוחמים מספר מעבדות נפץ.


ב-14 בנובמבר 2015 פוצצו לוחמי יהל"ם את הבתים של המחבלים שרצחו את איתם ונעמה הנקין ואת מלאכי רוזנפלד.ב-2 בדצמבר פוצצו לוחמי היחידה בית של מחבל בשועפט ואת הבית בשכם של מפקד החוליה שרצחה את הזוג הנקין.


יהל"ם במלחמת לבנון השנייה

במהלך מלחמת לבנון השנייה היו לוחמי הס״פ, בליווי דחפורי D9 משוריינים, מבין הראשונים להיכנס לתוך השטח הלבנוני על מנת לאתר ולנטרל מטעני חבלה, מוקשים ומטעני גחון רבי עוצמה שהטמין חזבאללה והסווה בשטח.


במהלך פעילותם, איתרו הלוחמים מספר רב של מטעני חבלה ומטעני גחון ענקיים, כולל מטען שכלל טון חומר נפץ. כל המטענים נוטרלו. בסך הכל, מתוך כ-50 הטנקים שנפגעו בלחימה מול חזבאללה, רק שניים מהם נפגעו ממטעני גחון.


לוחמי יהל"ם, ביחד עם כוחות הנדסה קרבית, כלי צמ"ה וחי"ר, השמידו מוצבים, בונקרים, "שמורות טבע" ומפקדות של חזבאללה. לוחמי פלגת הס"פ במילואים סייעו בנטרול נפלי רקטות שפגעו בעורף ישראל.


יהל"ם במבצע עופרת יצוקה ועד מבצע צוק איתן

במהלך מבצע עופרת יצוקה )שהחל ב-27 בדצמבר 2008( הובילו לוחמי יהל"ם את הכוחו הקרקעיים עם שישה צק״פים )צוותי קרב פלוגתיים( ונטרלו מאות מטעני חבלה. כמו כן הם חשפו והשמידו בונקרים ומנהרות של חמאס.


ב-6 בינואר 2009 נהרג אחד מלוחמי היחידה, אלכס משביצקי מפלגת הס"פ, בהתקלות עם מחבלים בזמן סריקת מבנה.


ב-4 בנובמבר 2009 לוחמי הס"פ של יהל"ם נטלו חלק במבצע ארבעת המינים, שבו תפס חיל הים ספינה שהבריחה מאות טונות של אמצעי לחימה מאיראן לחזבאללה. לוחמי היחידה בדקו את המכולות, חשפו את הנשק ובדקו שהוא תקין ולא ממולכד. בעת לכידת הספינה "מאבי מרמרה" והגעתה לחופי ישראל, סרקו לוחמי הס"פ של יהל"ם את הספינה כדי למצוא אמצעי חבלה, מלכודות נפץ ואמצעי לחימה.


ב-12 בנובמבר 2011 אירע פיצוץ באיראן בו הושמד בסיס טילי שיהאב 3 של חיל האוויר והחלל של משמרות המהפכה האסלאמית ונהרגו 17 פעילי משמרות המהפכה, בהם גנרל בכיר שהיה אחראי על תחום הטילים במשמרות המהפכה. מספר פרשנים צבאיים זרים שיערו שייתכן ויחידת יהל"ם, המתמחה בחבלה, סייעה ל"מוסד" בפעולה, כאשר ייצרה והפעילה את מטען הנפץ שהשמיד את הבסיס.


ב-21 בפברואר 2012 הוזעקו כוחות פלגת הס"פ לנטרל מטען חבלה שהשאירו מחבלים בגבול ישראל-מצרים אחרי שנתקלו בכוח סיור משולב של צה"ל ומשטרת ישראל. אחרי בחינת המטען באמצעות רובוט חבלה הוחלט להשמידו באמצעות פיצוץ יזום. הפיצוץ היה חזק ומבחינת שרידי המטען הסיקו הלוחמים שמדובר היה במטען רסס רב-עוצמה שכלל מנגנון הפעלה באמצעות טלפון סלולרי ורסס רב, שנועד היה להתפוצץ במקום הומה אדם בתוך ישראל, ובכך לגרום לנזק אדיר ולנפגעים רבים.


באוקטובר 2013 חשפו לוחמי יהל"ם מנהרת טרור ארוכה ליד עין השלושה, מזרחית לרצועת עזה, שנחפרה ונבנתה על ידי מחבלים פלסטיניים ונועדה לשמש לפיגוע טרור גדול. המנהרה נחפרה במשך שנה, דופנה בבטון שישראל העבירה לרצועת עזה כסיוע הומניטרי במטרה לשקם מבנים הרוסים, וצוידה באמצעים מתקדמים.


ב-31 באוקטובר החל צה"ל במבצע להשמדת מנהרת הבטון הגדולה. כוחות של יהל"ם, בגיבוי חטיבת גולני וטנקים של חטיבה 401, החלו בקדיחת חורים לתוך המנהרה והטמנת חומרי נפץ על מנת לפוצצה. במהלך הפעילות הופעל מטען חבלה אל עבר הכוחות וחמישה חיילי צה"ל, בהם קצינים בכירים בחיל ההנדסה הקרבית נפצעו. כוחות צה"ל השיבו אש, ומטוס קרב הפציץ את פתח המנהרה שהוסתר מתחת לחממה בחאן יונס. בתקיפה נהרגו שלושה בכירים במערך המנהרות של החמאס.

בסך הכל נהרגו 4 מחבלים באירוע והמנהרה הושמדה באמצעות מערכת האמולסיה שפותחה על ידי החט"ל.


במרץ 2014 לוחמי הס"פ של יהל"ם נטלו חלק במבצע חשיפה מלאה,שבו תפס חיל הים ספינה שהבריחה אמצעי לחימה, בהם עשרות רקטות 302-M מסוריה ואיראן לארגוני הטרור הפלסטיניים ברצועת עזה. לוחמי היחידה בדקו את המכולות, חשפו את הנשק ובדקו שהוא תקין ולא ממולכד.


במרץ 2014 חשפו לוחמי פלגת סמו"ר של יהל"ם ולוחמי הצמ"ה של אבירי הפלדה מנהרת טרור גדולה שחפר חמאס ויועדה לחטיפת חייל. גם מנהרה זו הייתה מדופנת בבטון ומלט.


יהל"ם במבצע צוק איתן

ביולי-אוגוסט 2014 השתתפו לוחמי יהל"ם במבצע צוק איתן ברצועת עזה. לוחמי ס"פ וסמו"ר היו הפעילים ביותר ועסקו באיתור והשמדת מנהרות הלחימה של רצועת עזה ובטיפול במטעני חבלה. מערכת אמולסיה לפיצוץ מנהרות הופעלה לראשונה באופן נרחב, ובסך הכל השמידו הלוחמים למעלה מ-30 מנהרות. לצד לוחמי סמו"ר פעלו גם לוחמי סיירת יעל ולוחמי הס"פ, שפתחו דרך לשאר הכוחות וניטרלו מלכודים וזירות מטענים שהטמינו המחבלים הפלסטינים.


לוחמי מידרון מושלג חברו באופן נרחב לכוחות המיוחדים שפעלו ברצועה ונתנו מענה של פריצה ומטעון. במהלך הלחימה נהרג לוחם סמו״ר סמ״ר גל בסון ז״ל ועוד לוחמים נפצעו בדרגות חומרה שונות. לוחמי היחידה זכו ל-3 צל"שים.


בעקבות המבצע ואיום המנהרות החליט הרמטכ"ל גדי איזנקוט על הגדלה משמעותית של היחידה. סד"כ היחידה הוכפל וסד"כ פלגת סמו"ר )יחידת המנהרות( שולש. במסגרת ההרחבה והרפורמה אורגנה יהל"ם כאגד הנדסי.


יהל"ם לאחר מבצע צוק איתן

בשנים 2017 ו-2018 השתתפו לוחמי יהל"ם, בעיקר אלו מפלגות סמו"ר ו-ס'1, בפעילות איתור, נטרול והשמדה של שורת מנהרות לחימה ברצועת עזה שחדרו לתוך שטח ישראל.


המנהרות אותרו על ידי המעבדה הטכנולוגית לגילוי ואיתור מנהרות של פיקוד הדרום שיושבת באוגדת עזה והושמדו על ידי לוחמי יהל"ם, מערך הצמ"ה של חיל ההנדסה הקרבית וחלקן בהפצצות של חיל האוויר הישראלי.


באפריל 2017 קיבלה היחידה אות הצטיינות על פעילות מבצעית מאלוף פיקוד הדרום.


ב-11 באוקטובר 2018 ניטרל חיל ההנדסה הקרבית מנהרת טרור מסועפת ומתקדמת שיצאה מח'אן יוניס וחדרה 200 מטר לתוך שטח ישראל, אחרי שגילה אותה לפני מספר חודשים ולמד אותה. בנטרול השתתפו יחידת סמו"ר של יהל"ם, לוחמי צמ"ה והמעבדה הטכנולוגית לגילוי ואיתור מנהרות )פיקוד הדרום(, בהובלת אוגדת עזה.


ב-4 בדצמבר 2018, במסגרת מבצע מגן צפוני, לקחה יהל"ם, יחד עם חיל ההנדסה הקרבית ופיקוד הצפון, תפקיד מרכזי במסגרת איתור וניטרול מנהרות הטרור שחפר חזבאללה לתוך שטח ישראל, תוך הפרת החלטה 1701 של מועצת הביטחון של האו"ם.


ב-19 במרץ 2019 קיבלה היחידה את צל"ש אלוף פיקוד צפון על הישגיה במבצע "מגן צפוני".בשנת 2020 תעבור יהל"ם למתקן גדול יותר שייבנה עבורה במחנה ג'וליס.


1,137 צפיות0 תגובות

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page