top of page
נבחרת מדריכי המסלול

בכדי להיות מדריך במסלול אתה צריך להיות שילוב נדיר של רקע ספורטיבי וחינוכי מילדות, שירות צבאי קרבי בלבד בדגש על תפקידי פיקוד והדרכה , בשילוב חוות דעת חיוביות מהממונים עלייך, בעל אינטליגנציה רגשית גבוהה מאוד ומעבר קורס הסכמה ארוך ומפרך המוביל אל תקופת החפיפה והניסיון שרק לאחריה תוכר כמדריך צוות.

לא סתם אומרים כי ההבדל הוא במדריך.

בתור בוגרי היחידות המיוחדות בהן דמות המפקד היא משמעותית ביותר כך גם אנחנו במסלול מבינים זאת ודואגים להדרכה הטובה ביותר עבור הנוער בישראל. 

נבחרת המדריכים

ניסיון. מקצועיות. יחס אישי

רועי כהן 

לוחם ומפקד ביחידה מובחרת.  

מוביל תחום מצוינות גופנית 

רועי כהן מדריך מסלול

יובל בונדי

לוחם ומפקד ביחידה מובחרת בחיל הים

יובל בונדי פזיותרפיסט עמותת המסלול הכנה

מדריך צוות תל אביב ופזיותרפיסט המסלול

רועי פלג מנכ"ל המסלול

רועי פלג

לוחם וקצין ביחידה מובחרת בחיל האויר

מנכ"ל ומדריך ראשי

בן ביאסי

לוחם וקצין ביחידה מובחרת בחטיבת הצנחנים

יובל בונדי פזיותרפיסט עמותת המסלול הכנה

רותם חנניה

לוחם וקצין בחטיבת הצנחנים 

יובל בונדי פזיותרפיסט עמותת המסלול הכנה

שניר רוזלס 

לוחם ומפקד ביחידה מובחרת בחיל הים

שניר רוזלס

סער יחזקאל

לוחם ומפקד ביחידה מובחרת

יובל בונדי פזיותרפיסט עמותת המסלול הכנה

מאור חסון 

לוחם ומפקד ביחידה מובחרת

יובל בונדי פזיותרפיסט עמותת המסלול הכנה

אדם אברמוב

לוחם ומפקד ביחידה מובחרת 

יובל בונדי פזיותרפיסט עמותת המסלול הכנה

שביט לב 

לוחם ומפקד ביחידה מובחרת בחיל הים

יובל בונדי פזיותרפיסט עמותת המסלול הכנה

ינאי חמו

קצין בדרגת סרן ולוחם ביחידה מובחרת 

יובל בונדי פזיותרפיסט עמותת המסלול הכנה

שגיא מידן 

לוחם ומפקד ביחידה מובחרת 

יובל בונדי פזיותרפיסט עמותת המסלול הכנה

אביעד משיח 

לוחם ומפקד בחטיבת הצנחנים 

יובל בונדי פזיותרפיסט עמותת המסלול הכנה

עידו גרוסמן

קצין בדרגת רס"ן ולוחם בחיל התותחנים 

יובל בונדי פזיותרפיסט עמותת המסלול הכנה

נועם עוזר 

לוחם ומפקד ביחידה מובחרת בחטיבת הצנחנים

יובל בונדי פזיותרפיסט עמותת המסלול הכנה

עומר קדם 

לוחם ומפקד ביחידה מובחרת 

יובל בונדי פזיותרפיסט עמותת המסלול הכנה

נדב שוורץ 

לוחם ומפקד ביחידה מובחרת 

יובל בונדי פזיותרפיסט עמותת המסלול הכנה

אורן דביר 

לוחם ומפקד בחטיבת הצנחנים 

יובל בונדי פזיותרפיסט עמותת המסלול הכנה

בן גיבור 

לוחם ומפקד ביחידה מובחרת 

יובל בונדי פזיותרפיסט עמותת המסלול הכנה

איתי קורנל

לוחם ומפקד ביחידה מובחרת 

יובל בונדי פזיותרפיסט עמותת המסלול הכנה

שחר וינברג 

קצין בדרגת סרן לוחם ביחידה מובחרת 

יובל בונדי פזיותרפיסט עמותת המסלול הכנה

אלון אמיד 

לוחם ומפקד בחטיבת כפיר 

יובל בונדי פזיותרפיסט עמותת המסלול הכנה
bottom of page