• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • roey peleg

גיבוש צנחנים/דובדבן


חטיבת הצנחנים הינה חטיבת החי"ר היחידה שעל מנת לשרת בה נדרש המלש"ב לבצע גיבוש לפני גיוסו.

על מנת להשתתף בגיבוש על המלש"ב להיות בעל פרופיל רפואי של 82-97 ולסמן את הצנחנים כעדיפות העליונה שלו בשאלון המנילה.

מהלך הגיבוש:

הגיבוש אורך הוא כיומיים והוא נערך בבסיס תל השומר.

הגיבוש בנוי משלושה חלקים:

  1. בוחן "בר אור" הכולל ריצת שלוש ק"מ, שכיבות סמיכה וכפיפות בטן.

  2. גיבוש פיזי קצר של כמה שעות, בדומה ליום סיירות, הכולל בדרך כלל: ספרינטים לפי סדרי הגעה, תרגולי אלונקה סוציומטרית, תרגולים תחרותיים אחרים ומשימות צוותיות הבאות לבדוק יכולת עבודה בצוות וכישורי מנהיגות.

  3. ראיון אישי.

בסיום הגיבוש מקבל המתגבש תשובה, ובמידה והיא חיובית הוא הוא יתגייס לחטיבת הצנחנים. מאותרי דובדבן - החניכים אשר רוצים להגיע ליחידת דובדבן, צריכים לסמן במנילה את יחידת דובדבן בעדיפות עליונה ולהיות מאותרים בגיבוש הצנחנים. על מנת להיות מאותר דובדבן על המלש"ב להיות בולט במיוחד בגיבוש, מוביל, בעל רוח לחימה והמון נחישות.

יש אפשרות נוספת להגיע לחטיבת הצנחנים והיא במידה והמלש"ב סיים גיבוש טיס, מטכ"ל,שייטת או חובלים ולא התקבל, אך ציונו הסופי בגיבוש הוא טוב, יוכל המלש"ב אם יבקש זאת, להצטרף לחטיבה מבלי לעבור גיבוש נוסף.

הגעה ליחידות החטיבתיות ואף לדובדבן ומגלן, תחייב את המלש"ב לעבור גיבוש יחטיות לאחר הגיוס לצנחנים.

גיבוש זה אומנם קצר אך גם הוא דורש הכנה פיסית ומנטלית מוקדמת. באמצעות ''המסלול'' כושר קרבי, יוכל לקבל החניך הכנה ספציפית ומקצועית לגיבוש באמצעות אימונים מפרכים וימי הכנה וסימולציות לגיבוש.

#הכנהלגיבושים #גיבושצנחנים #גיבושדובדבן

4 צפיות