• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

שואפים לעזור גם לקהילה


בעבר קראו לצה"ל "צבא העם" – מהות הגדרה זאת טומנת בחובה לא רק את התפיסה שכול העם הוא חלק מצה"ל וכול אחד משרת בצבא אלא גם שהצבא אינו רק צבא לוחם אלא צבא שנמצא בתוך הקהילה ותורם לה משאבים וסיוע ככול שהוא יכול. צה"ל תמיד נמצא לשירות העם ולהגנתו. צה"ל ביצע עבור החברה האזרחית פעילויות רבות, הקנה ערכים ומנהיגות, הקצה כוח אדם לפרויקטים שונים ופעל למען הקהילה בימי מלחמה ובימי שלום.

התנדבות ברוח הערכים של צה"ל

בעינינו הכנה לצה"ל כוללת מלבד כושר קרבי גם לפעול ולחיות לפי הערכים של צה"ל. לפי הדוגמא שמציב צה"ל כך גם אנו בחברת המסלול רואים זאת מחובתנו לתרום לחברה סביבנו. אנו מחזקים ומעצימים אוכלוסיות מוחלשות בחברה ותורמים בעשייה שלנו ושל חניכינו לחברה. אנו מפיקים שמחה ועונג מהיכולת שלנו לעזור ולסייע לנזקקים, חולים, ועוד אוכלוסיות מוחלשות כאשר אנו רואים חיוך של קשיש או ילד שהיינו שותפים בסיוע לו – זה מציף אותנו באושר רב.

בניית אישיות של נתינה

מטרתנו הראשית בתור ארגון היא להקנות כושר קרבי ובמיוחד כושר קרבי במרכז. אך כושר קרבי במרכז הוא לא המטרה היחידה שלנו, אנו שואפים להקנות ערכים ומנהיגות לחניכינו. בתור ארגון אנחנו רוצים לבנות בחניכנו אישיות שלמה ועמוקה יותר. אנו רוצים ללמד את חניכינו את האושר והסיפוק של לתת ולתת באהבה. החניכים שלנו הם השאור שבעיסה של החברה, וכנוער מובחר חשוב גם להחזיר לחברה באהבה, להתנדב ולתת למען אלה שגורלם פחות שפר עליהם. אלה ערכיו של צה"ל ושל כלל החברה הישראלית.

האושר שבנתינה

אנו רואים שבמהלך התנדבות וסיוע לחלש החניכים שלנו מאושרים וגם נתרמים מאוד. החניכים שלנו מלאי התלהבות ושמחה לאחר כול פרויקט התנדבות שאנו מקיימים.אנו מגלים שוב ושוב איזה נוער איכותי יש לנו במדינה. הנוער שלנו הוא נפלא ואנושי. חניכנו לומדים שלהיות בצד שנותן משמח ומחזק לא פחות מאשר להיות בצד שמקבל. אנו בחברת המסלול רוצים לבנות נוער נדיב, מתנדב רחב לב ואנושי. זאת מטרה חשובה בעיננו לקראת בנית חיילים אנושיים איכותיים ועמוקים.

#עזרהלקהילה #ערכים #כושרקרבי #מנהיגות #צהל #החברההישראלית #התנדבות #סיוע

פרסומים נבחרים
פרסומים אחרונים