מעוניינים להצטרף ולקבל פרטים? 

חזקים ביחד

תכנית אימוני העילית לפיתוח עוצמה פיזית ופריצת גבולות מנטליים לבני נוער ךפני צבא והלוחמים של המחר

מעוניינים להצטרף ולקבל פרטים?