הצטרף לצוות מסלול בשיטת הכושר האוניברסלי

הודעתך התקבלה בהצלחה

קרב מגע

אגרסיביות נחישות ומקצועיות. בתכנית אתה מרוויח אימונים מקצועיים של קרב מגע! 

מעוניינים להצטרף ולקבל פרטים? 

הודעתך התקבלה בהצלחה