הרשמה למבדקי מים

אחרי המבדקי מים קיבלתי את הבטחון שחיפשתי בנוגע להאם אצליח במיונים לשייטת

י. בוגר צוות תל אביב

לוחם בשייטת 13

מבדקי מים הם אירוע שהוא הרבה מעבר לכל מה שחניכים מכירים במסלול.ֿ מבדקי מים הוא אירוע שמעבירים רק יוצאי שייטת 13 ו669 ומבוצעים בתנאים מושלמים של בוחן.

רוצה לעבור מיוני מים? תגיע למבדקים.ֿ

מבדקי מים הם אירוע שהוא הרבה מעבר לכל מה שחניכים מכירים במסלול.ֿ מבדקי מים הוא אירוע שמעבירים רק יוצאי שייטת 13 ו669 ומבוצעים בתנאים מושלמים של בוחן.

רוצה לעבור מיוני מים? תגיע למבדקים.ֿ