טבלת האלופים

בכל קבוצה יש את הטובים ביותר בכושר גופני. בואו לבדוק האם אתם יכולים להיות אלופי הכושר של המסלול. כדי לוודא שאתם משתפרים כל הזמן, פורצים את גבול היכולת שלכם ובונים תשתית מעולה של כושר גופני, אנו מבצעים במסגרת הצוותים בחני כושר גופני אחת לתקופה. בדקו את התוצאות שלכם ביחס לנקודת ההתחלה שלכם. השוו את התוצאות שלכם ביחס לבני נוער אחרים כדי להבין איפה אתם עומדים מבחינת הרמה הארצית.